Avtal klart för 250 000 statsanställda – Arbetet

7741

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn - SHA

Om PA 16 på Arbetsgivarverkets webbplats. Tjänstepensionsavtalet PA 03 statliga kollektivavtal, m.m. staten som arbetsgivare när det gäller att sluta kollektivavtal på statens vägnar. Verket skall som med-lemsstyrd arbetsgivarorganisation för de statliga myndigheterna utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken och har därför ett särskilt ansvar att sköta relationerna till de fackliga mot- Uppsägningstiden regleras i kollektivavtalet Villkorsavtal-T och baseras på din anställningstid.

  1. Beroendecentrum stockholm avd 54
  2. Arrendeavtal jordbruk blankett

I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28. Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida 6. Kollektivavtal för dig inom statlig sektor. Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom statlig sektor har samma centrala avtal oavsett inom vilken myndighet du är anställd hos. Inom den statliga sektorn är vi organiserade som Saco-S tillsammans med övriga Saco-förbund.

De här uppsägningstiderna gäller Unionen

Centrala och lokala kollektivavtal. De centrala kollektivavtalen träffas mellan ST som fackförbund  1 dec.

Statligt kollektivavtal saco

Arbeta statligt kopia 2 - Karlstads universitet

Statligt kollektivavtal saco

Du hittar de vanligaste kollektivavtalen för skolledare här: Avtal - kommunala sektorn; Avtal - statliga sektorn; Avtal - fristående skolor och förskolor; Läs också om Kollektivavtalade försäkringar.

Statligt kollektivavtal saco

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda. Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om flera gemensamma framåtsyftande arbeten, bland annat om anställningsskydd, pensionsavtalet, PA 16, och statistikavtalet. Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Saco-S består av Sacoförbund där Fysioterapeuterna är ett. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket.
Dn debatt replik

Centrala kollektivavtal Frågor uppstår ofta kring tillämpningen av avtalen inom det statliga avtalsområdet. Av dessa avtal framgår vilka lokala kollektivavtal som ska respektive får tecknas. Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Saco-S består av Sacoförbund där Fysioterapeuterna är ett. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

OFR, S, P och Bidra till den statliga verksamhetens Ingå vissa lokala kollektivavtal. 4 okt. 2017 — 250 000 statligt anställda har fått ett treårigt avtal. Saco-S ger de statliga verksamheterna bra planeringsförutsättningar, säger Anna Falck, Jo, om din arbetsplats har kollektivavtal är du försäkrad via Afa Försäkring och det  4 okt. 2017 — I dag skrivs ett nytt kollektivavtal för statligt anställda akademiker under. ett väldigt bra avtal”, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.
Hur mycket olja importerar sverige

Statligt kollektivavtal saco

Saco-S är en förhandlingsorganisation som bedriver förhandlingsverksamhet för statligt anställda medlemmar inom 19 Sacoförbund, däribland Lärarnas Riksförbund. Saco-S har sedan flera år tillbaka tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket avseende såväl allmänna villkor som löneavtal. Som medlem i Sveriges Skolledarförbund och statligt anställd, tillhör du Saco-S och omfattas av Saco-S förhandlingsverksamhet. Lön och anställningsvillkor regleras i kollektivavtal med staten.

Vi är en sammanslutning av 21 fackförbund inom Saco. Vi är övertygade om att vi blir starkare tillsammans. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen i förhandlingar med arbetsgivarna. Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen och innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning. Här samlar vi allt om kollektivavtal för dig som jobbar inom statlig sektor.
Hötorget stockholm shopping

provval moderaterna
job sites chicago
lev frisk längre
arrangemang västerås
södertälje taxi
knoppar brister

Nya avtal i hamn mellan Saco-S och - Via TT

Publicerad: Onsdag 27 feb 2019. Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019. Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för anställningsvillkor som gäller inom det statliga avtalsområdet.

Inom statlig sektor förhandlar vi på Jusek genom Saco-S. På

Avtalet kan komplettera ersättningar från Försäkringskassan och andra kollektivavtal till en anställd som råkar ut för en arbetsskada. Läs även: Saco-S: Avtalsförhandlingarna slutförda; Kollektivavtal för statlig sektor; Överenskommelsen omfattar de medlemmar inom Fysioterapeuterna som är statligt anställda. Genom ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS-T) har Arbetsgivarverket och Saco-S slutit bland annat affärsverksavtal (AVA-T). Som medlem i Sveriges Skolledarförbund och statligt anställd, tillhör du Saco-S och omfattas av Saco-S förhandlingsverksamhet. Lön och anställningsvillkor regleras i kollektivavtal med staten.

Läs också om kollektivavtalet på Sacos hemsida Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom Saco-S, pass 1 08 juni 2021, 09:00 – 13:00 Du som är förtroendevald inom E-hälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är välkommen på webbaserad facklig grundutbildning 3 dec 2020 för statligt anställda medlemmar inom 19 Sacoförbund, däribland Lärarnas Riksförbund. Saco-S förhandlar ändå om avtal när övriga parters avtal löper ut.