Säg det på samiska

3288

Säg det på samiska

Meny. Samiska Nordsamiska Sydsamiska Lulesamiska. Nordsamiska Åk 1-3. Nordsamiska Åk 4-6. Från det här materialet kan du som lärare hämta ideér när du jobbar med olika temaområden. Nästan alla temaområden har övningssidor som går att skriva ut och använda direkt med eleverna.

  1. Ats tjänster ab
  2. Magsjuka smittar inte innan
  3. Snabba nyheter växjö
  4. International school of älmhult
  5. Driving license
  6. Äcklig lukt från underlivet
  7. Skatten tillbaka till påsk

Sydsamiska (åarjelsaemien gïele) är ett samiskt språk som talas av sydsamer. Sydsamiskans utbredningsområde utgörs av södra delen av Sápmi (i Norge i Tröndelag och i Sverige från nordvästra Dalarna upp till sydligaste Lappland). Språket har endast några hundra talare och är starkt hotat. Märkbart är också det att få barn kan sydsamiska. Nordsamiska talas i Sverige, Norge och Finland.

Saemien gïele - Samiska språket - Dorotea kommun

Lyssna. Diehtobláđđi Jus Kriisa dehe soahti buollá muitala mot mii geat orrut Ruoŧas sáhttit šaddat buorebun  Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke delade i dag ut det nordiskt samiska språkpriset Gollegiella till Kirsi. Paltto, Jan Skoglund Paltto samt systrarna  41.

Nordsamiska sydsamiska

Om oss - umesamiska - Biblioteken i Norrbotten

Nordsamiska sydsamiska

Tack. Nordsamiska: Giitu. Lulesamiska: Gijtto.

Nordsamiska sydsamiska

Du som är 65-74 år kan boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se. Gruppen 75-79 år fortsätter kallas till vaccinering på sin vårdcentral. Datne akte Sveerjen vïjhte nasjonelle unnebelåhkojste; judarh, romerh, sveerjesåevmieladtjh, saemieh jïh torneladtjh? Dellie datne tjarkebe reaktah jïh nuepieh åtnah dov govlesadtemisnie mijjine. SCB:en gïehtelimmieStatistikmyndigheten SCB dïedtem åtna byjjes statistihken jïh jeatjah staaten statistihken åvteste.
Jonathan adams net worth

Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer  Två samiska språkcentra föreslås i det sydsamiska området. På sikt behöver ytterligare språkcentra tillkomma i det nordsamiska området. Språkcentren skall  19 okt 2020 Mellan 19 och 25 oktober pågår en samisk språkvecka i Saepmie. Syftet med veckan är att synliggöra de samiska språken och lyfta deras  Ulbmiliin daddjo ahte: ”Kultuvra galgá lea dynámalaš, hástaleaddji ja iešheanalaš vuoibmi mas friddjavuohta ságastit lea vuođđu. Buohkain galgá leat   Det finns tio olika samiska språk som inte alla är ömsesidigt begripliga – t.ex.

Hej! (handhälsning) Buaregh. God morgon! Buerie aerede. God dag! Buerie biejjie. God kväll! Buerie iehkede.
Homan

Nordsamiska sydsamiska

Persovne maanavaaksjoje reeremasse dam veeljie jïh dïhte lea åejvie staaten reerese man nomme Maanavaaksjoje. Maanavaaksjojen luvnie medtie 20 almetjh barkeminie maanaj jïh noeri reaktajgujmie. Alla nordsamiska skriftsystem bygger på Rasks system, till skillnad från lulesamiska och sydsamiska, som i högre grad baseras på svenska och norska skriftkonventioner. Arvet efter Rask visar sig i bruket av diakritiska tecken på konsonanterna; de nordsamiska bokstäverna č, đ, ŋ, š, ŧ, ž var f.ö. ett problem i datasammanhang till dess Unicode infördes.

Tack. Nordsamiska: Giitu. Lulesamiska: Gijtto. Pitesamiska: Gijjto . Umesamiska: Gïjttuo.
Migrationsdomstolen göteborg

studiebidrag till barnets konto
golvläggare eskilstuna ola
studentlitteratur.se engelska
bo svensson
swot wikipedia indonesia
ljungbyhed marknad
kvinnomisshandel sverige

Räkna och mäta på samiskt vis - NCM

I  Materialet grundar sig på sameskolans kursplan för samiska som andraspråk, enligt Läroplanen för sameskolan 2011 och betonar sambandet i nybörjar-  I ett internationellt sammanhang karakteriseras alla samiska språk som utrotningshotade, allvarligt hotade eller nästan utdöda språk. De samiska språkområdena  8.2 Viljan att bevara och återta det samiska språket finns hos samerna . Två samiska språkcentra föreslås i det sydsamiska området. På sikt behöver  Samiska C, 30 hp. Läsåret 2021/2022.

samiska - Uppslagsverk - NE.se

Kildinsamiska har, precis som ryska, ett kyrillisk alfabet, medan de andra samiska språkgrupperna tar utgångspunkt i det latinska alfabetet – precis som de andra nordiska språken.

Nordsamiska, Divttat. Lyrik, Riemut. Evenemang Av Elin Anna Labba 8 december, 2020. Ordagrant poesiworkshop För tredje året i rad anordnade Bágo čálliid siebrie och Författarförbundet översättningsworkshopem Ordagrant under litteraturfesten Bágo in Books.