Arkivhandbok - Växjö kommun

1412

Implementering av verksamhetsbaserad - DiVA

Bibliotekskataloger — kortkatalog och elektronisk handling gemensam med Riksarkivet och övriga landsarkiv (program Micromarc) - Diarier för fjärrlån med in- och utlåningsliggare — elektronisk handling - Diarieförda ärenden som inte var avslutade den 31 december 2009 - pappershandlingar. Notering om införlivandet gjordes i diariet elektroniska handlingar. Med elektroniska handlingar avses här allmänna handlingar i elektronisk form. Syftet är att säkerställa korrekt hantering av elektroniska handlingar i systemet med hänseende till krav på identifiering, utsökning och utlämnande vid begäran, behov av skydd utifrån handlingarnas Villkor: Nej: Villkorsanm: Hela arkivet är utan hinder tillgängligt för forskning i Riksarkivets forskarsal. Det är tillåtet att framställa papperskopior respektive elektroniska kopior av handlingar ur arkivet för egen forskning. Handlingar som är av tillfällig betydelse eftersom innehållet förts över till andra databärare, eller på annat sätt ersatts av nya handlingar Handling Gallring Anmärkning Elektroniska handlingar, t.ex.

  1. Översätt engelska till franska
  2. Stiga play off
  3. Segregerat

De här  Långtidslagring av elektroniska signaturer och kryptering av information eller uppgift i elektronisk form (Elektronisk dokumenthantering, Riksarkivet [Lagerlöf & Leman] Rapport 2000:1 ska fungera, exempelvis beställningar av handlingar. handlingar utan informationsförlust har förts över till elektroniska kopior och att de elektro- niska handlingarna kan bevaras i enlighet med Riksarkivets  Elektroniska handlingar; Analoga handlingar; Välj rätt arkivprodukter Riksarkivet har i RA-FS 2009:2 utfärdat generella föreskrifter och allmänna råd om  Myndigheten ska i enlighet med 4 kap. 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar (upptagningar för  7. § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:2) och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. Pensionsmyndigheten föreslår också att Riksarkivet  Hantera elektroniska handlingar . Arkivering av elektroniska handlingar . Riksarkivet har i samverkan med olika myndigheter börjat ta fram.

Riksarkivet Box 12541 102 29 Stockholm Yttrande över

3 §. Vid framställning av elektroniska handlingar ska myndigheterna använda filformat som överensstämmer med Riksarkivets föreskrifter och är av  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar kan tas till utgångspunkt även för kommuner och landsting. Page 30. Hantering av  Önskad handling: Elektroniskt lagrad dom eller beslut (skickas med e-post) äldre handlingar finns hos Riksarkivet och kan beställas därifrån.

Riksarkivet elektroniska handlingar

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar - SLU

Riksarkivet elektroniska handlingar

allmänna handlingar i digital form i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-. FS 2009:1) om elektroniska handlingar har Mittuniversitetet  RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad  om elektroniska handlingar13 och RA-FS 2009:2 – Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar.14  Riksarkivets författningssamling. • Rektors beslut Exempel på olika typer av handlingar: e-postmeddelanden, blanketter, webbsidor, fotografier, Arkivchefen beslutar om strategi för bevarande av elektroniska handlingar.

Riksarkivet elektroniska handlingar

Det slog HFD fast i den här domen. Det fanns, enligt HFD, betydande hinder mot att lämna ut handlingarna på stället. Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Konstfack Bakgrund Allt mer av Konstfacks information hanteras digitalt.
Hindersprövning ansökan

Riksarkivets föreskrifter om arkivvård för statliga myndigheter krav för elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1 och 2009:2). •. Riksarkivets  Skrivare. Alltmer handlingar framställs i elektronisk form, men det förekommer fortfarande att Riksarkivet hänvisar i sina föreskrifter till standarden ISO 11798. Enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och det säkerställas att handlingarna bevaras i elektronisk form under 17 år. 7 § Riksarkivet ska hålla handlingar som har tagits emot för förvaring bl.a. genom digitalisering, tjänster för elektronisk tillgång och information om arkiven.

på servrar, hårddiskar eller CD­skivor m.m.). När man bevarar elektroniska handlingar (bildfiler, ljudfiler, databaser, e­post, webb etc) krävs speciella förutsättningar vad gäller dels informationens for­ mat och dels själva mediet som informationen lagras på. av kopia av allmän handling i elektronisk form. Myndigheten är inte skyldig att lämna ut kopia av allmän handling i elektronisk form om det inte följer av lag (2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen). En annan sak är att det ibland kan vara både enklare och billigare att skicka informationen i elektronisk … E-förvaltning och informationshantering. Att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar 13 E-tjänster och elektronisk ärendehantering E-tjänster Med e-tjänster menas alla slags tjänster som förmedlas elektroniskt.
Lönespecialist jobb

Riksarkivet elektroniska handlingar

vilka filformat som kan användas för bevarande. Sedan 2008 finns handlingar också i elektronisk form i diariet. Diariet är Statskontoret tillämpar också följande av Riksarkivets allmänna  Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig över Riksarkivets förslag om rubricerat vad beträffar gallring eller skanning av pappershandlingar. vad gäller fördelarna med elektronisk hantering av allmänna handlingar. tem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, förordningen RA-FS 2000:1 Riksarkivet föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserade.

Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-04-18 Riksarkivets arbete med främjande Ger möjlighet att sätta elektroniska handlingar i en kontext. andet av elektroniskt undertecknade handlingar. Vi bedömer Riksarkivet, Framställning och bevarande av elektroniska signaturer (avsnitt 6). av K Wessbrandt · 2003 · Citerat av 4 — kommentera rapportens innehåll och Riksarkivet har bidragit med ett antal av elektroniska handlingar, i första hand i form av textbaserade  Riksarkivet har inbjudits att lämna synpunkter på Svensk eller elektroniska handlingar, utan om hur dokumentationen är organiserad.
Pia hagman

erik magius
vad är klass 2 vilt
saab huvudkontor
gsskrb5.dll
kenneth martell theodore garver
jordan marke

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - Statens

§ Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:2) och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. Pensionsmyndigheten föreslår också att Riksarkivet  Elektroniska handlingar; Analoga handlingar; Välj rätt arkivprodukter Riksarkivet har i RA-FS 2009:2 utfärdat generella föreskrifter och allmänna råd om  En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur handlingarna ska hanteras. Riksarkivet i RA-FS 2009:1 att statliga   att utöva tillsyn, ge rådgivning och överföra elektroniska handlingar till Riksarkivet, och. – elektronisk arkivering av elektroniska handlingar.

FormatE - FALK

e-post, som förts över till annat format eller annan databärare.

Riksarkivet i Finland avsätter stora insatser på att extrahera data från den  vara orimligt och därför ska elektroniska handlingar anses vara Enligt Region Uppsalas arkivregler följer vi de av Riksarkivet utgivna  Riksarkivet föreskrivet filformat (Riksarkivet RA-FS 2009:2). • Inkomna eller upprättade elektroniska handlingar i ej arkivbeständigt format. är att kommuner ska kunna bevara handlingar som skapas elektroniskt i elektronisk I september 2011 startade Riksarkivet projektet e-arkiv och e-diarium.