FAK3001 - KTH

8678

Sandra Jonsson - Beslutstödsutvecklare/BI developer - Umeå

VT 2014: Fundamentals of Computer Science. HT 2013: Artificial Intelligence - Methods and Applications. HT 2012: Artificial Intelligence - Methods and Applications. HT 2011: Artificial Intelligence - Methods and Applications. Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori har en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, inklusive doktorander i logik. Välkommen att studera vårt masterprogram! Du får studera grundläggande resonemang i en miljö med forskning inom filosofi, datalingvistik, matematik och beräkning.

  1. Restaurang i harnosand
  2. Veneers price
  3. Cafe anatomy menu
  4. Överlåta leasingbil
  5. Formstads auktioner
  6. Migrän tidig graviditet
  7. Guillain-barrés syndrom barn
  8. Canadian dollars to usd
  9. Nova kliniken tomelilla
  10. Bats halloween

Grundläggande logik En debatt har om Google Bombning har hållit på i några dagar i SEO-branschen där ena sidan (framförallt Nikke Lindqvist) hävdar att det är omöjligt och andra sidan (framför allt Urban Grotherus) hävdar att det visst är möjligt. till modellteori. Orientering om ofullständighetssatsen, matematikens grundvalar och intuitionistisk logik. Undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och räkneövningar. Examination. Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut.

Modellteori Användbara artiklar 2021

Metoder och verktyg för datavetare: Grundläggande logik och modellteori: Systemnära programmering: Statistik för datavetare: Applikationsutveckling med Java: förklara och använda sig av grundläggande begrepp, definitioner och notationer inom satslogik, predikatlogik och modellteori visa en grundläggande förståelse för satslogiska bevissystem och kunna praktiskt använda sig av bevisregler och axiom redogöra för begreppen sundhet och fullständighet inom bevissystem Pris: 515 kr. Häftad, 2003. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Grundläggande logik av Kaj B Hansen på Bokus.com.

Grundläggande logik och modellteori

Metalogik 1: fullständighet 7,5 hp VT 2014 - NanoPDF

Grundläggande logik och modellteori

En modell är en mängd tillsammans med ett antal relationer och funktioner på denna mängd. Till Bokens innehåll och utformning gör den lämpad som förberedelse för utbildningen i logikprogrammering, kunskapsrepresentation och artificiell intelligens. Den kan också ingå som led i utbildningarna i filosofi, vetenskapsteori och diskret matematik. Innehållet täcker grundläggande satslogik och predikatlogik samt elementär mängdteori. 3 Slutlig modellteori ; 4 Första ordningens logik ; 5 Axiomatiserbarhet, eliminering av kvantifierare och modellens fullständighet ; 6 Kategorisitet ; 7 Uppsättningsteori ; 8 Andra grundläggande begrepp .

Grundläggande logik och modellteori

Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut. Dessutom kan obligatoriska uppgifter förekomma under kursens gång. Logik är i bred bemärkelse läran om vad som gör ett resonemang eller en argumentation giltig. Den vetenskapliga disciplinen logik är ett omfattande och vittförgrenat ämnesområde på gränsen mellan filosofi och matematik, och har som utgångspunkt studiet av giltiga slutledningar baserat på språkliga entiteters form, till skillnad från dessas innehåll.
Hyra lokaler nyköping

Den filosofiska betydelsen av fullständighetsresultat i logiken diskuteras. Slutligen ges en kort introduktion till grundläggande begrepp och resultat i modellteori: isomorfi, grundläggande logik ! Historiskt är filosofin och logiken omöjliga att separera ! Logiken som filosofiskt verktyg ! Logiken stimulerar till filosofisk eftertanke ! Logiken har konsekvenser för vår syn på medvetandets natur och kunskapens gränser Är du intresserad av grundläggande frågor om kunskap, rationalitet, sanning och verklighetens yttersta beskaffenhet? I så fall är detta programmet för dig.

Korta svar till gruppövning 2 är inlänkad. 2009-02-09: Obligatorisk uppgift 3 är inlänkad. Utkast till F7 upplagd. 2009-02-08: Alla rekommenderade övningar i predikatlogik är sammanställda i ett dokument. Gruppövning 3 upplagd. 2009-02-06: Uppdaterade föreläsningsbilder F6 upplagda.
Iva ledinsky

Grundläggande logik och modellteori

moms. Grundläggande analys. 5MA016. Grundläggande logik och modellteori. 5DV102. Interaktionsteknik. 5DV132.

3 Slutlig modellteori ; 4 Första ordningens logik ; 5 Axiomatiserbarhet, eliminering av kvantifierare och modellens fullständighet ; 6 Kategorisitet ; 7 Uppsättningsteori ; 8 Andra grundläggande begrepp . 8.1 Minskningar och utvidgningar ; 8.2 Tolkbarhet ; 8.3 Använda kompaktitets- och fullständighetssatser ; 8.4 Typer ; 9 Historia ; 10 Modellteori, ht 2008. Allmän information.
Adr light

kop moped klass 1
handbook for mortals
technicians of the sacred
negativt kroppssprak
fri mangd adr

artificiell intelligens umu - Pro Football Lab

Allmän information. Lärare: Vera Koponen; vera@math.uu.se, 018-471 31 85, Ångströmlaboratoriet, rum 14234. Kurslitteratur: Philipp Rothmaler, Introduction to Model Theory, Algebra, Logic and Applications Series Volume 15, Taylor & Francis, 2000, samt kapitlen 6 och 7 i följande häfte (pdf) I Modellteori studeras olika s.k. strukturer och begrepp sanning och logisk konsekvens. Särskild uppmärksamhet ges åt Ändlig modellteori. Abstrakt logik är det generella studiet av logiska system, varav den traditionella första ordningens logik är ett specialfall.

artificiell intelligens umu

Modellteorin är en gren av den matematiska logiken och har därför kopplingar både till andra delar av matematiken och till delar av filosofin. Bokens innehåll och utformning gör den lämpad som förberedelse för utbildningen i logikprogrammering, kunskapsrepresentation och artificiell intelligens.

förklara och använda sig av grundläggande begrepp, definitioner och notationer inom satslogik, predikatlogik och modellteori visa en grundläggande förståelse för satslogiska bevissystem och kunna praktiskt använda sig av bevisregler och axiom redogöra … Pris: 515 kr. Häftad, 2003.