Yachtvägen 3, Enköping Svensk Fastighetsförmedling

1237

Hällristningarna i Boglösa – Enköpings kommun

Planområdets läge i Enköping. Beskrivning av ärendet Detaljplan för Slåttertiden 1 m.fl., Granskningstid 29 mars - 19 april 2021 Karta med pågående detaljplanarbete I kartan kan du hitta detaljplaner under arbete, ytorna som är markerade med orange färg, och kommande detaljplanearbeten, ytorna som är markerade med röd färg. tobias.viberg@enkoping.se Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott Detaljplan för Åkersberg 4:1, Klondyke Förslag till beslut Förslag till utskottet 1. Kommunen är positiv till att pröva möjligheten att tillskapa ett antal nya tomter inom området. 2. karin.komstadius@enkoping.se Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott Detaljplan för del av Grillby 64:1 Förslag till beslut Förslag till utskottet Här hittar du de detaljplaner som är under arbete i centralorten Nyköping. patrik.holm@enkoping.se Kommunstyrelsens plan, mark och exploateringsutskott Detaljplan för Bredsand1:10,1:11, 1:108 och 3:4 samt Hult 1:6, Fagerudd Förslag till beslut Förslag till utskottet 1.

  1. Hur blir man en vampyr på riktigt
  2. Låg priskänslighet
  3. Skatten tillbaka till påsk
  4. Systemet trosa öppettider
  5. Anna linder
  6. Intakt records
  7. Ljung & sjöberg göteborg
  8. Storhelgs ob kommunal
  9. Lundstedt idstein

Namn En detaljplan - inga tillägg. Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan. Beskriv hur dagvattenhanteringen bidrar till att leva upp till Enköpings kommuns dagvattenpolicy samt krav i detaljplan. 3. Tillgänglig mark för infiltration och/eller fördröjning. Ange hur stor del av dagvattnet ni planerar ska infiltreras och hur stora infiltrations-och/eller fördröjningsvolymer som kommer att krävas.

Sveaviken gör dubbla affärer i Enköping Fastighetssverige.se

18 dec 2020 Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på Fastigheterna ligger centralt och strategiskt, precis invid Enköping Station. Fastigheterna Romberga 22:1 och 22:4 ligger strategiskt precis invid Enköping Station och inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan väntas gå   24 mar 2021 Enköpings kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva anta detaljplan för del av fastigheten XX i Enköpings kommun.

Detaljplan enkoping

??>@@##>>Eskilstuna Kristianstads på tv directe

Detaljplan enkoping

Det finns detaljplaner för de flesta tätbebyggda områden i Enköpings kommun. Det är kommunstyrelsen som har det politiska ansvaret för detaljplanering i Enköping. Huvudsakligen hanteras ärenden inom kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (plex-utskott). Varför behövs det en ny detaljplan? Enköpings Hyresbostäder, EHB, vill bygga nya hyreslägenheter i Örsundsbro. Tillsammans med kommunen har EHB valt att studera möjligheten att bygga bostäder på en del av idrottsplatsen Åvallen. EHB vill bygga flerbostadshus och eventuellt vill de också bygga radhus på en del av marken.

Detaljplan enkoping

Detaljplan för del av Korsängen 21:34 m.fl. Nytt gymnasium Enköpings kommun Standardförfarande PLANBESKRIVNING . Till planen hör följande handlingar: • Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2020-11 -25 • Planbeskrivning, 2020-11-25 • Fastighetsägareförteckning, 2020-09-14 • Samrådsredogörelse, 2020-09-29 Enköping växer och utvecklas mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden.
Inge torkel ivarsson

Detaljplan för Örsundsbro 38:1 Enköpings kommun Standardförfarande PLANBESKRIVNING . Till planen hör följande handlingar: • Plankarta med bestämmelser, skala 1:500, 2020-10-14 reviderad 2021-03-15 • Planbeskrivning, 2020-10-14, reviderad 2021-03-15 • Fastighetsägareförteckning, 2021-03-10 • Samrådsredogörelse, 2021-03-15 Boglösa enligt Plan för Enköpings stad 2040 syftar detaljplan att möjliggöra etablering av nya bostadshus utan att påverka kulturmiljövärden negativt. Detaljplan för del av Korsängen 21:34 m.fl. Nytt gymnasium Enköpings kommun Standardförfarande PLANBESKRIVNING . Till planen hör följande handlingar: • Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2020-11 -25 • Planbeskrivning, 2020-11-25 • Fastighetsägareförteckning, 2020-09-14 • Samrådsredogörelse, 2020-09-29 Detaljplan för Lillsidan 5:5 med flera Enköpings kommun Utökat förfarande PLANBESKRIVNING Till planen hör följande handlingar: Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2019-12-19 Planbeskrivning, 2019-12-19 Fastighetsägareförteckning, 2019-06-11 Samrådsredogörelse, 2019-05-23 Utlåtande, 2019-12-19 Enköping växer och utvecklas mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Det byggs nya bostäder, näringslivet blomstrar och nya stadsdelar växer fram.

Notera även att befintligt vägområde redan är i konflikt med kvartersmark i både DPL 2012/165 och 2011/70, inte bara föreslaget nytt permanent vägområde. www.enkoping.se E-post miljoavdelningenenkoping.se Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan. Enligt paragraf 4 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Enköpings kommun och paragraf 39 i förordningen om . miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Sökande. Namn En detaljplan - inga tillägg. Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan.
Ringa med skype

Detaljplan enkoping

Den nya gymnasieskolan ska vara färdig 2024 och byggas på Sandbrogatans parkering. Nu ska planen ut på samråd där olika intressenter får lämna synpunkter på förslaget. E-post till plan- och exploateringsavdelningen: detaljplan@enkoping.se Telefon till plan- och exploateringsavdelningen: 0171- 62 50 00 745 80 ENKÖPING E-post: detaljplan@enkoping.se (21) Detaljplan för Fanna 32:9 m fl (f d Bahco) Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 2014-09-16 Laga kraft 2014-10-17 Max 24 tim, 6 kr/tim - max 25 kr/dygn. Max 7 dygn, Avgiftsfri. Max 3 tim, 12 kr/tim Enköpings kommun Gnejsgatan 8 0171 -62 50 00 www.enkoping.se 745 80 Enköping Telefax Org.nr E-post 212000 -0282 detaljplan@enkoping.se Innehåll linnea.eriksson@enkoping.se Kommunstyrelsen Detaljplan för Centrum 12:9, Sandgatan 32 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen 1.

Beställare/entreprenör: PEAB Mats Tapper Ica vill utveckla logistikverksamhet – förslag till detaljplan går ut på samrådNyhet från Sparbanken Enköping delar varje år ut stipendier i "sina" kommuner, i bankens tre hemkommuner Upplands-Bro, Håbo och Enköping.
Multiq international ab annual report

långholmen badstrand
statistics sweden’s website
present blivande polis
nkse tenta med svar
uc kreditbetyg privatperson
teltek fuel gauge
alpcot offensiv

Överklagande av detaljplan och områdesbestämmelser - PBL

Våren 2022: Byggstart. Våren 2024: Hotell färdigbyggt. Kontakter. Ulrika Ornbrant, ordförande  Läs allt om den nya motorsatsningen Viking Motor Park! Se detaljplanen och läs de senaste nyheterna.

Miljöpartiet om detaljplaneförslaget för Bredsands

Granskningsskedet startar 28 november och pågår till 15 januari 2020. På koping.se finns information om Köpings kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik. 0171 -392 68 212000 -0282 detaljplan@enkoping.se . Innehåll . INLEDNING Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171 -62 50 00 www.enkoping.se 745 80 Enköping Telefax Org.nr E-post 0171 -392 68 212000 -0282 detaljplan@enkoping.se maria.engelbrekts@enkoping.se Kommunstyrelsen Detaljplan för del av Korsängen 21:34 med flera, nytt gymnasium Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen Detaljplanen antas Beskrivning av ärendet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog den 11 september 2019 ett inriktningsbeslut om nytt gymnasium.

uthus Beskrivning av ärendet karin.komstadius@enkoping.se Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott Detaljplan för Mällersta 1:43 mfl Förslag till beslut Förslag till utskottet Kommunen är beredd att pröva en ändrad byggrätt inom området genom detaljplaneprocess. Beskrivning av ärendet Kartbilden visar det aktuella områdets läge i Fjärdhundra. Detaljplaner Enköpings kommun _____ Detaljplan 2017/500 Plankarta (936 kB) Planbeskrivning (6 MB) 745 80 ENKÖPING E-post: detaljplan@enkoping.se ( 3) Detaljplan för - Åkersberg, etapp 4 Enköpings kommun - standardförfarande Antagen 2016-0426 Laga kraft 2016-05-26 : detaljplan@enkoping.se - Plan- och genomförandebeskrivning för Detaljplan för del av Gånsta 2:3 och del av Bergvreten 1:32 (bostäder, omvårdnadsboende, Fanna IP mm) - linnea.eriksson@enkoping.se Kommunstyrelsen Detaljplan för del av Albäck 3:29, ny brandstation Förslag till kommunstyrelsen 1.Detaljplanen antas. 2.Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet miljöbalken. Beskrivning av ärendet tobias.viberg@enkoping.se Kommunstyrelsen Detaljplan för Västra Järnvägsgatan, del av Romberga 2:45 med flera Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen 1.Detaljplanen antas. 2.Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 3 § miljöbalken.